ข้อมูลนักกีฬา
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล อนวัช    สุพรรณอาสน์
เพศ ชาย
สังกัด กระบี่
เขตการศึกษา เขต 8
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
  บาสเกตบอล
 ทีม- ชาย
 
บันทึกการแข่งขัน
วันที่
เวลา
ประเภท
รอบ
คู่
สาย
ระหว่าง
ผล
12/02/2550 13:30 ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย ก เขต 8 vs
 เขต 1
28 : 78
07/02/2550 10:30 ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก เขต 2 vs
 เขต 8
88 : 76
08/02/2550 19:30 ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ก เขต 8 vs
 เขต 4
68 : 70
11/02/2550 13:30 ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย ก เขต 8 vs
 เขต 5
70 : 64
 
 


   
   
All Right Reserved.
Develop by Information Technology by SATITCenter(Jummy&Jittijung). Contact : webmaster@sat.or.th