วันที่  21/7/2562
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ระบบจัดการแข่งขัน
และรายงานผลการแข่งขัน
Version 0.1 (Beta)
   ข้อมูลการแข่งขัน
   ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ
 
   ข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
     
     
 
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนประกอบ
ภาพขาวดำอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางส่วนประกอบที่เป็นห่วงวงกลมสีต่าง ๆ 5 วงคล้องต่อกันแลพภาพลายเส้นช่อดอกไม้ โดยมีสัญลักษณ์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติอยู่บนปลายช่อดอกไม้ ด้านขวา และตัวหนังสือ พญาแลเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ อยู่ด้านล่างของภาพ

ความหมายขององค์ประกอบ
ภาพขาวดำอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) สื่อความหมายถึงจังหวัดชัยภูมิ เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ เนื่องจากพระยาภักดีชุมพล หรือเจ้าพ่อพระยาแล เป็นเจ้าเมืองคนแรกที่สร้างและปกครองเมืองชัยภูมิ

ห่วงวงกลม สีต่าง ๆ 5 วง ที่คล้องต่อกัน สื่อถึงภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาค ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ภาพลายเส้นช่อดอกไม้ สื่อถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียว ดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจำนวนมาก มีสีสันสวยงาม บานสะพรั่งในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี

ตราสัญลักษณ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตัวอักษรข้อความสื่อถึงรายละเอียดกิจกรรม
     
     
   
 
สัญลักษณ์นำโชค "นกกระเรียนถือคบเพลิง"

แนวคิดในการออกแบบ 
สาเหตุที่ใช้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์นำโชค มีความเป็นมาดังนี้ นกกระเรียน เป็นนกที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติทุ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาจำนวนของนกกระเรียนได้ลดลงและไม่มีให้ได้พบเห็นอีกเลย โดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และพระราชทานให้นำกลับมายังถิ่นที่อยู่เดิม คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติทุ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในเวลาต่อมา

นับได้ว่า นกกระเรียน เป็นนกที่มีความแข็งแกร่ง อดทนเป็นเลิศ จึงสามารถอพยพถิ่นที่อยู่เพื่อหากินข้ามทวีปได้ ในที่สุดก็ได้กลับมายังถิ่นที่อยู่เดิมอีกครั้ง ด้วยพระกรุณาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในครั้งนี้ จึงได้นำเอานกกระเรียนมาเป็นสัญลักษณ์นำโชค ดังกล่าว
     
   
     
     
 
  User Onilne  คน
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
 
 
1 
 

Copyright 2004 © Sports Authority of Thailand.
Sports Information Technology Center, E-mail : webmaster@sat.or.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการกีฬา